Gedragscode Typhoons’23

Basketbal Vereniging Typhoons’23 is een gezellige, open en sportieve sportvereniging, waar iedereen zich prettig, gerespecteerd en veilig moet kunnen voelen. Dat geldt voor onze leden, onze vrijwilligers en onze gasten. 

Om deze goede sfeer met elkaar te behouden, zijn duidelijke afspraken onmisbaar. Zo kun je elkaar aanspreken op het naleven (of het overschrijden) van deze regels en grenzen. Het bestuur van Basketbal Vereniging Typhoons’23 heeft daarom gedragscodes opgesteld voor alle leden en voor vrijwilligers. 

Het betekent dat een lid van Typhoons ’23: 

  • Eerlijk en sportief is en speelt. 
  • Respect toont voor anderen. 
  • Zich aan afspraken houdt. 
  • Netjes omgaat met omgeving en materiaal. 
  • Iedereen in zijn waarde laat. 
  • Van anderen af blijft. 
  • Niet discrimineert. 
  • Open is in communicatie. 
  • Melding doet van ongewenst gedrag.