Disclaimer

De opgerichte vereniging Typhoons’23 is niet aansprakelijk tot augustus 2023 wanneer er sprake is van letsel opgelopen door trainingen/clinics of wedstrijden die georganiseerd worden door Typhoons’23. Alle activiteiten worden vrijwillig aan mee gedaan en ligt de verantwoordelijkheid en daarmee ook eventueel geleden blessures met daaraan gekoppelde kosten bij de deelnemer. Typhoons’23 is niet aansprakelijk en alle activiteiten georganiseerd door Typhoons’23 geschieden op eigen risico.