Bestuur

Voorzitter:

Michel

info@typhoons.nl

06-23642539

Secretaris:

Linda

secretariaat@typhoons.nl

Penningmeester:

Simon

penningmeester@typhoons.nl

06-23065592

Wedstrijdsecretaris:

Rene

wedstrijdsecretaris@typhoons.nl

Bestuurslid sponsoring:

Minse

sponsoring@typhoons.nl

06-10334783

Algemeen bestuurslid:

Colinda

ledenadministratie@typhoons.nl

Hoofd technische commissie:

Radian

Vertrouwenspersoon:

Ines

Vertrouwenspersoon@typhoons.nl